تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
پرسشنامه سنجش ميزان تعارض زناشويي كنزاس زهرا حسینی 1395/06/06 دسته بندی : پرسشنامه 1
تعداد صفحات : 4 صفحه

مقياس تعارض زناشويي كنزاس در سال 1985 توسط موگسلي، اگمن و آرچـم بـه منظـور سـنجش ميـزان تعارضات زناشويي ساخته شد. KMCS مقياسي سه قسمتي است كه براي سنجش مراحل تعـارض زناشـويي طرح شده است، مرحله اول 11 عبارت، مرحله دوم 5 عبارت و مرحله سوم 11 عبـارت دارد كـه روي هـم شامل 27 عبارت است. مقياس بر پايه تحقيقات مشاهده اي است كه نشان مي دهد زوج هـاي مضـطرب وغير مضطرب در سه مرحله تعارض زناشويي متفاوت هستند، كه شـامل برنامـه سـازي، بحـث و مجادلـه و مذاكره است. از آنجا كه اين تست تنها مقياس براي سنجش الگـوي تعارضـات زناشـويي در مراحـل مجـزا بوده، براي ارزيابي ازدواج درماني نيز مفيد است.

روش نمره گذاری دارد.


خرید و دانلود | 2,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود گزارش کار کارگاه آهنی ۱ حسین کوهستانیان 1395/06/05 دسته بندی : متفرقه 0
تعداد صفحات : 34 صفحه

مواد قالب و افزودنی ها

کوره ها و ذوب فلزات

منابع آلودگی مذاب وحذف آنها

سیستم راهگاهی

تغذیه و مبرد

اندازه گیری مقدارمس در سولفات مس

تعیین درجه خلوص روی

تعیین درصد سیلیسیم در چدن


خرید و دانلود | 3,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
انواع خوردگی در مواد فلزی مهدی محمدزاده 1395/06/02 دسته بندی : متفرقه 0
تعداد صفحات : 8 صفحه

موضوع این کتاب خوردگی است. در این کتاب انواع خوردگی از دیدگاه علمی معرفی شده و هر نوع خوردگی فلزات با شرح و توضیح مربوطه در متن کتاب معرفی شده است. در انتهای این کتاب تعدادی عکس علمی و صنعتی مرتبط با خوردگی قرار داده شده است. این کتاب برای دانشجویان رشته متالورژی مناسب بوده و با مطالعه این کتاب انتظار می رود که شما خواننده دانشجو مطالب جدیدی را در بحث خوردگی یاد بگیرید.

مقدمه ای درباره خوردگی

خوردگی

خوردگی یکنواخت

خوردگی گالوانیکی

خوردگی شیاری

خوردگی حفره دار شدن

خوردگی بین دانه ای

خوردگی جدایش انتخابی

خوردگی سایشی

خوردگی تنشی

خوردگی هیدروژنی

عکس ها

منبع


خرید و دانلود | 2,400 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
ترجمه فارسی و روان مقاله National Drought Management Policy خانم محمدی 1395/06/01 دسته بندی : مقالات ترجمه شده 0
تعداد صفحات : 40 صفحه

بخشی از متن انگلیسی:
The challenges that nations face in the development of a risk-based national drought management policy are complex. The process requires political will at the highest level possible and a coordinated approach within and between levels of government and with the diversity of stakeholders that must be engaged in the policy development process...

ترجمه متن:

کشمکش هایی که ملت ها در رشد و توسعه ی سیاست ملی مدیریت خشکسالی مبتنی بر ریسک پذیری، با آن روبه رو هستند فرایندی پیچیده است. این فرایند به تمایلات سیاسی در بالاترین سطوح ممکن و یک روش مناسب در چارچوب و بین سطوح دولتی همراه با تنوعی در بین سهام داران نیاز دارد که آنها باید درگیر فرایند توسعه سیاسی شوند...


خرید و دانلود | 15,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
پرسشنامه هوش هيجاني برادبري و گريوز ناهید سبحانی 1395/05/16 دسته بندی : پرسشنامه 1
تعداد صفحات : 2 صفحه

ارزيابي واقعي و دقيق مهارتهاي هوش هيجاني به اراده شما براي پاسخ دهي دقيق و صادقانه وابسته است. براي اين كار بايد عميقا فكر كنيد كه در وضعيت هاي مختلف چگونه رفتار مي كنيد.

(وضعيت هاي مختلف نه در وضعيت هايي كه به خوبي از عهده آن ها بر مي آييد).

تعداد گویه ها: 28 سوال


خرید و دانلود | 1,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
پرسشنامه هوش هيجاني بارون- كوهن (EQ-i) ناهید سبحانی 1395/05/16 دسته بندی : پرسشنامه 1
تعداد صفحات : 6 صفحه

اين مقياس داراي پنج جنبه (مهارت هاي درون فردي، مقابله با فشار، سازگاري و خلق كار) و پانزده خرده مقياس است.

پاسخ هاي آزمون نيز در روي يك مقياس 5 درجه اي در رديف ليكرت (كاملا موافقم، موافقم، تا حدودي، مخالفم و كاملا مخالفم) تنظيم شده است.

تعداد گویه ها: 90 سوال


خرید و دانلود | 2,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
معادله درجه اول در علم ریاضی محض مهدی محمدزاده 1395/05/15 دسته بندی : ریاضی و آمار 0
تعداد صفحات : 7 صفحه

در این جزوه معادله درجه اول معرفی شده و روش حل آن ارائه شده است. در انتهای جزوه تعدادی مسأله مرتبط با موضوع جزوه گنجانده شده است. این جزوه برای دانشجویان رشته ریاضی محض مناسب می باشد. با مطالعه این جزوه انتظار می رود که شما خواننده محترم این جزوه بتوانید از پس حل کردن انواع معادله های درجه اوّل بر بیایید.

مقدمه

معادله درجه اول

بحث در ریشه معادله درجه اول

معادله درجه اول در مباحث جبری

مسائل

منبع


خرید و دانلود | 2,200 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
بررسی فسخ نکاح (طلاق) مریم ملکی 1395/05/11 دسته بندی : کار تحقیقی 1
تعداد صفحات : 75 صفحه

مقدمه

تعريف خانواده 

اهميت خانواده

خانواده از لحاظ اجتماعي 

تعريف ازدواج 

موارد انحلال عقد نكاح

فصل اول - فسخ نكاح

گفتار اول -  وجودمشتركاني ميان فسخ نكاح وطلاق 

وجود تفاوت هايي بين فسخ نكاح وطلاق 

گفتار دوم - شروع عده 

گفتار سوم -  موارد فسخ نكاح

تعريف قرن

تعريف برص

تعريف افضاء

تعريف عنن 

عوامل اصلي به وجود آمدن عنن 

تشخيص عنن 

مسئله 

مبحث دوم - - خيار تدليس

بند دوم - اركان تدليس 

بند سوم - تدليس درنكاح ساير حقوق كشورها 

بند چهارم - خصوصيات خيار فسخ 

مبحث سوم - - خيار تخلف از شرط

مبحث چهارم - خيار تخلف از وصف در منقطع ونكاح دائم 

گفتار چهارم - قواعد حق فسخ 

فصل دوم - طلاق

گفتار اول - تعريف طلاق 

گفتار دوم - اقسام طلاق

مبحث نخست - طلاق بائن

بند يكم - طلاقي كه قبل از نزديكي واقع شود

بند دوم - طلاق يائسه

بند سوم - طلاق خلع ومبارات

بندچهارم - سومين طلاق بعد از سه وصلت متوالي

بند پنجم - نه طلاق

بندششم - طلاقي كه به وسيله ي حكم دادگاه شوهر به آن اجبار مي گردد   

بند هفتم - طلاقي كه زن در اثر شرط وكالت خود را مي دهد 

مبحث دوم - طلاق رجعي

بند يكم- ماهيت رجوع 

بند دوم -  بررسي طلاق رجعي از لحاظ تحليلي 

بندسوم - ويژگي هاي مقرري ماهانه 

بندچهارم- رجوع 

بند پنجم - روابط غير مالي در طلاق رجعي

بندششم - نمايندگي دررجوع 

گفتار سوم - تشريفات طلاق

مبحث اول - اجازه طلاق 

مبحث دوم - داوري در طلاق

مبحث سوم - تشريفات اجراي صيغه ي طلاق

مبحث چهارم - ثبت طلاق

گفتار چهارم - شرايط صحت طلاق

گفتارپنجم - موجبات طلاق

مبحث اول- طلاق به اراده مرد

بررسي ماده 1133 قانون مدني

مبحث دوم - عسروحرج – طلاق به درخواست زن

مبحث سوم - وكالت درطلاق

مبحث چهارم - طلاق توافقي 

منابع و ماخذ


خرید و دانلود | 7,500 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
روش های عملیات حرارتی مهدی محمدزاده 1395/05/08 دسته بندی : متفرقه 1
تعداد صفحات : 10 صفحه

در این جزوه روش های عملیات حرارتی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در متن این جزوه تعدادی عکس های صنعتی مرتبط با عملیات حرارتی قرار داده شده است. این جزوه مناسب برای دانشجویان رشته متالورژی می باشد. با مطالعه این جزوه انتظار می رود که شما خواننده محترم اطلاعات مناسب و قابل قبولی در بحث عملیات حرارتی داشته باشید.

مقدمه

عملیات حرارتی

همگن کردن 

آنیل کردن

نرماله کردن

تمپر کردن

سخت کردن سطحی

عکس ها

منبع


خرید و دانلود | 2,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
پرسشنامه سلامت روان GHQ زهرا حسینی 1395/05/03 دسته بندی : پرسشنامه 1
تعداد صفحات : 4 صفحه

پرسشنامه هاي استانداردشده اعتقادات مذهبي و سلامت عمومي كه در قالب طيف ليكرت طراحي شده است و متغيرهاي اعتقادات مذهبي و شاخص هاي سلامت عمومي شامل: علائم جسماني؛ اضطراب؛ كاركرد اجتماعي و افسردگي را مورد سنجش قرار مي دهد.

پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی توسط گلدبرگ و هیلر (1979) ارائه شده است.

تعداد گویه ها: 28 سوال

روش نمره گذاری دارد.

پایایی و روایی دارد.


خرید و دانلود | 2,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...